Get Adobe Flash player

GUNA staat voor hoedanigheid, kwaliteit en eigenschap. De drie guna’s, sattva (harmonie), rajas (hartstocht) en tamas (passiviteit) bepalen het menselijk gedrag.

In de Indiase traditie wordt de persoonlijkheid vanuit een holistische visie ontwikkeld, waarbij mens, natuur en materie in samenhang met elkaar bestaan en zich ontwikkelen. 
Deze ontwikkeling vindt zowel bij mens als natuur plaats vanuit gedeelde kwaliteiten zoals: tamas, rajas en satvik. Het ‘ik’ staat hierbij niet centraal.
Het is een deel van het grote geheel (de schepping).
De 3 gedeelde kwaliteiten worden guna’s genoemd.
Een guna is in de Hindoeïstische filosofie en spiritualiteit een fundamentele eigenschap of hoedanigheid van de natuur.
Er zijn drie guna’s die aan de basis van de gereflecteerde werkelijkheid liggen en deze op een illusoire manier als (Maya) aan ons geestesoog doen voor komen.
Sattva: de universele hoedanigheid van orde en structuur (het spirituele bewustzijn)
Rajas: de universele hoedanigheid van beweging en transformatie (de guna van de energie)
Tamas: de universele hoedanigheid van handhaving, status quo (Deze zou je grofweg kunnen vergelijken met het fysieke bestaan)

Ook in de menselijke geest komen de drie guna’s voor, en bepalen er de aard van.
Deze drie hoedanigheden staan, afwisselend in ruimte en in tijd, in verschillende evenwichtsrelaties tot elkaar.